Dostępna  koteczka  Ginette !!!

"Obcując z kotem człowiek ryzykuje jedynie to,

że stanie się wewnętrznie bogatszy".

Colette

Hodowla Kotów
Norweskich Leśnych

Notabene*PL